8409 Valentaugustus

8409 Valentaugustus (tên chỉ định: 1995 WB43) là một tiểu hành tinh nằm ở rìa ngoài của vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Robert WeberSocorro, New Mexico, ngày 28 tháng 11 năm 1995. Nó được đặt theo tên ông nội của ông, Valentin Augustus Weber, một di dân từ Đúc sang Mỹ.