8408 Strom

8408 Strom (1995 SX12) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 9 năm 1995 bởi SpacewatchKitt Peak.

8408 Strom

Độ nghiêng quỹ đạo 0.32575
Độ lệch tâm 0.0963469
Tên chỉ định thay thế 1995 SX12
Độ bất thường trung bình 261.10096
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2
Viễn điểm quỹ đạo 3.3409747
Kinh độ của điểm nút lên 202.66835
Acgumen của cận điểm 17.36112
Ngày khám phá 18 tháng 9 năm 1995
Chu kỳ quỹ đạo 1943.0600292
Nơi khám phá Kitt Peak
Cận điểm quỹ đạo 2.7537653
Tên chỉ định 8408
Khám phá bởi Spacewatch