8398 Rubbia

8398 Rubbia (1993 XY) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 12 năm 1993 by Astronomical Observatory of Farra d'IsonzoFarra d'Isonzo.

8398 Rubbia

Khám phá bởi Astronomical Observatory of Farra d'Isonzo
Nơi khám phá Farra d'Isonzo
Ngày phát hiện 12 tháng 12 năm 1993
Tên chỉ định 8398
Đặt tên theo Carlo Rubbia
Tên chỉ định thay thế 1993 XY
Cận điểm quỹ đạo 1.9421828
Viễn điểm quỹ đạo 2.7085962
Độ lệch tâm 0.1647925
Chu kỳ quỹ đạo 1295.2153378
Độ bất thường trung bình 278.02255
Độ nghiêng quỹ đạo 4.95046
Kinh độ của điểm nút lên 188.08514
Acgumen của cận điểm 11.78567
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5