8378 Sweeney

8378 Sweeney (1992 SN1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 9 năm 1992 bởi E. F. HelinPalomar.

8378 Sweeney

Tên chỉ định thay thế 1992 SN1
Acgumen của cận điểm 27.48417
Kinh độ của điểm nút lên 11.35102
Độ nghiêng quỹ đạo 15.08672
Cận điểm quỹ đạo 2.0410078
Chu kỳ quỹ đạo 1508.3157848
Viễn điểm quỹ đạo 3.1068424
Khám phá bởi E. F. Helin
Độ lệch tâm 0.2070446
Độ bất thường trung bình 265.71261
Nơi khám phá Palomar
Tên chỉ định 8378
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7
Ngày khám phá 23 tháng 9 năm 1992