8375 Kenzokohno

8375 Kenzokohno (1992 AP1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 1 năm 1992 bởi T. SekiGeisei.

8375 Kenzokohno

Cận điểm quỹ đạo 2.6986860
Độ lệch tâm 0.1423513
Acgumen của cận điểm 146.61097
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2
Độ bất thường trung bình 13.02530
Khám phá bởi T. Seki
Ngày khám phá 12 tháng 1 năm 1992
Độ nghiêng quỹ đạo 0.81031
Tên chỉ định thay thế 1992 AP1
Viễn điểm quỹ đạo 3.5945340
Chu kỳ quỹ đạo 2038.7445275
Nơi khám phá Geisei
Kinh độ của điểm nút lên 268.31097
Tên chỉ định 8375