8345 Ulmerspatz

8345 Ulmerspatz (1987 BO1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 1 năm 1987 bởi E. W. ElstĐài thiên văn Nam Âu.

8345 Ulmerspatz

Kinh độ của điểm nút lên 277.37606
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1
Tên chỉ định thay thế 1987 BO1
Độ nghiêng quỹ đạo 23.39211
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Acgumen của cận điểm 152.96978
Ngày khám phá 22 tháng 1 năm 1987
Độ bất thường trung bình 11.10493
Khám phá bởi E. W. Elst
Tên chỉ định 8345
Độ lệch tâm 0.2299174
Viễn điểm quỹ đạo 2.8758485
Cận điểm quỹ đạo 1.8006419
Chu kỳ quỹ đạo 1305.9709208

Liên quan