8340 Mumma

8340 Mumma (1985 TS1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 10 năm 1985 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

8340 Mumma

Tên chỉ định thay thế 1985 TS1
Cận điểm quỹ đạo 2.9468893
Viễn điểm quỹ đạo 2.9924075
Tên chỉ định 8340
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2
Kinh độ của điểm nút lên 279.04840
Khám phá bởi E. Bowell
Độ nghiêng quỹ đạo 8.27713
Acgumen của cận điểm 22.53902
Chu kỳ quỹ đạo 1869.2009016
Ngày khám phá 15 tháng 10 năm 1985
Độ lệch tâm 0.0076639
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Độ bất thường trung bình 219.26383