8335 Sarton

8335 Sarton (1984 DD1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 2 năm 1984 bởi H. DebehogneĐài thiên văn Nam Âu.

8335 Sarton

Kinh độ của điểm nút lên 328.13452
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7
Tên chỉ định 8335
Cận điểm quỹ đạo 1.9892618
Đặt tên theo George Sarton
Tên chỉ định thay thế 1984 DD1
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Khám phá bởi H. Debehogne
Độ lệch tâm 0.1083593
Độ nghiêng quỹ đạo 3.24559
Viễn điểm quỹ đạo 2.4727638
Độ bất thường trung bình 19.23242
Acgumen của cận điểm 280.41141
Chu kỳ quỹ đạo 1217.1707495
Ngày khám phá 28 tháng 2 năm 1984