8317 Eurysaces

8317 Eurysaces (4523 P-L) là một Trojan của Sao Mộc được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-GroeneveldTom GehrelsĐài thiên văn Palomar.

8317 Eurysaces

Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-GroeneveldTom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày phát hiện 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định 8317
Đặt tên theo Eurysaces
Tên chỉ định thay thế 4523 P-L
Cận điểm quỹ đạo 5.0214533
Viễn điểm quỹ đạo 5.5183823
Độ lệch tâm 0.0471477
Chu kỳ quỹ đạo 4418.7985017
Độ bất thường trung bình 50.24341
Độ nghiêng quỹ đạo 0.94753
Kinh độ của điểm nút lên 208.17885
Acgumen của cận điểm 114.00279
Cấp sao tuyệt đối (H) 10.7