8310 Seelos

8310 Seelos (1996 PL2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 8 năm 1996 bởi JPL/GEODSS NEATHaleakala.

8310 Seelos

Khám phá bởi JPL/GEODSS NEAT
Nơi khám phá Haleakala
Ngày phát hiện 9 tháng 8 năm 1996
Tên chỉ định 8310
Tên chỉ định thay thế 1996 PL2
Cận điểm quỹ đạo 2.1636184
Viễn điểm quỹ đạo 2.4911748
Độ lệch tâm 0.0703697
Chu kỳ quỹ đạo 1296.8926668
Độ bất thường trung bình 8.96185
Độ nghiêng quỹ đạo 5.13830
Kinh độ của điểm nút lên 125.54891
Acgumen của cận điểm 311.82183
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5