8274 Soejima

8274 Soejima (1990 TJ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 10 năm 1990 bởi K. EndateK. WatanabeKitami.

8274 Soejima

Độ nghiêng quỹ đạo 3.72874
Acgumen của cận điểm 314.66324
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5
Tên chỉ định thay thế 1990 TJ1
Viễn điểm quỹ đạo 2.7306828
Kinh độ của điểm nút lên 76.80359
Cận điểm quỹ đạo 1.8176262
Tên chỉ định 8274
Ngày khám phá 15 tháng 10 năm 1990
Chu kỳ quỹ đạo 1252.6460408
Khám phá bởi K. EndateK. Watanabe
Độ bất thường trung bình 43.83797
Độ lệch tâm 0.2007464
Nơi khám phá Kitami