8270 Winslow

8270 Winslow (1989 JF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 5 năm 1989 bởi E. F. HelinĐài thiên văn Palomar.

8270 Winslow

Kinh độ của điểm nút lên 0.54695
Độ nghiêng quỹ đạo 4.43285
Chu kỳ quỹ đạo 1176.6685454
Độ bất thường trung bình 285.75605
Tên chỉ định 8270
Cận điểm quỹ đạo 1.8091706
Acgumen của cận điểm 281.52320
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1
Ngày khám phá 2 tháng 5 năm 1989
Viễn điểm quỹ đạo 2.5533130
Tên chỉ định thay thế 1989 JF
Độ lệch tâm 0.1705777
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Khám phá bởi E. F. Helin