8235 Fragonard

8235 Fragonard (2096 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-GroeneveldTom GehrelsĐài thiên văn Palomar.

8235 Fragonard

Acgumen của cận điểm 206.15147
Cận điểm quỹ đạo 2.1064801
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Độ bất thường trung bình 293.33322
Viễn điểm quỹ đạo 2.6714107
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-GroeneveldTom Gehrels
Độ lệch tâm 0.1182385
Tên chỉ định 8235
Độ nghiêng quỹ đạo 2.91249
Chu kỳ quỹ đạo 1348.6764258
Kinh độ của điểm nút lên 200.76385
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7
Đặt tên theo Jean-Honoré Fragonard
Tên thay thế 2096 P-L
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar