8234 Nobeoka

8234 Nobeoka (1997 VK8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 11 năm 1997 bởi T. SekiGeisei.

8234 Nobeoka

Tên chỉ định 8234
Cận điểm quỹ đạo 2.8385717
Độ nghiêng quỹ đạo 1.71109
Kinh độ của điểm nút lên 184.55579
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6
Khám phá bởi T. Seki
Viễn điểm quỹ đạo 2.8988223
Độ lệch tâm 0.0105014
Tên chỉ định thay thế 1997 VK8
Acgumen của cận điểm 345.71380
Nơi khám phá Geisei
Đặt tên theo Nobeoka
Ngày khám phá 3 tháng 11 năm 1997
Chu kỳ quỹ đạo 1774.7019782
Độ bất thường trung bình 297.36836