8216 Melosh

8216 Melosh (1995 FX14) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 3 năm 1995 bởi SpacewatchKitt Peak.Tiểu hành tinh được đặt tên theo tên của nhà khoa học Jay Melosh.

8216 Melosh

Cận điểm quỹ đạo 1.9987871
Viễn điểm quỹ đạo 3.1197903
Đặt tên theo H. Jay Melosh
Ngày khám phá 27 tháng 3 năm 1995
Chu kỳ quỹ đạo 1495.4687919
Acgumen của cận điểm 269.30728
Nơi khám phá Kitt Peak
Độ bất thường trung bình 292.55715
Tên chỉ định 8216
Tên chỉ định thay thế 1995 FX14
Độ lệch tâm 0.2190068
Độ nghiêng quỹ đạo 4.26486
Kinh độ của điểm nút lên 76.47359
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8
Khám phá bởi Spacewatch