8191 Mersenne

8191 Mersenne (1993 OX9) là một tiểu hành tinh được phát hiện tháng 7 năm 1993 July 20 bởi Eric Walter Elstđài thiên văn La Silla[1]. Nó được đặt theo tên Marin Mersenne do năm 8191, ông đã phát hiện ra rất nhiều tiểu hành tinh.

8191 Mersenne

Nơi khám phá La Silla, Chile
Viễn điểm quỹ đạo 2.5120864
Độ lệch tâm 0.1098172
Độ bất thường trung bình 20.91285
Khám phá bởi Eric Walter Elst
Tên chỉ định thay thế 1993 OX9
Acgumen của cận điểm 110.22582
Cận điểm quỹ đạo 2.0149410
Kinh độ của điểm nút lên 302.71526
Đặt tên theo Marin Mersenne
Chu kỳ quỹ đạo 1243.8646377
Tên chỉ định 8191
Độ nghiêng quỹ đạo 2.82986
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4
Ngày khám phá 20 tháng 7 năm 1993

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: 8191 Mersenne http://www.angelfire.com/id/ericelst/Citapla.html https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi?find_body=1&... https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2008191#con... https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2008191#dis... https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2008191#ele... https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2008191#phy... https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2008191&orb... https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2008191;cad... https://www.wikidata.org/wiki/Q1043429#P716