817 Annika

817 Annika là một tiểu hành tinhvành đai chính, thuộc nhóm tiểu hành tinh Eunomia[1]. Nó được xếp loại tiểu hành tinh kiểu S, có bề mặt sáng.Tiểu hành tinh này do Max Wolf phát hiện ngày 6.2.1916 ở Heidelberg. Không biết rõ nguồn gốc tên của nó[2].

817 Annika

Bán trục lớn 387.3 Gm (2.589 AU)
Độ bất thường trung bình 224.421°
Tên thay thế 1916 YW
Mật độ khối lượng thể tích ~2.7 g/cm³ (ước tính)[3]
Cận điểm quỹ đạo 317.9 Gm (2.125 AU)
Khám phá bởi Max Wolf
Kiểu phổ S-type asteroid
Cấp sao tuyệt đối (H) 10.80
Kinh độ của điểm nút lên 125.701°
Khối lượng ~1.5×1016 kg (ước tính)
Tốc độ vũ trụ cấp 1 18.36 km/s
Độ lệch tâm 0.179
Hấp dẫn bề mặt ~0.008 m/s² (ước tính)
Kích thước 22 km
Viễn điểm quỹ đạo 456.6 Gm (3.053 AU)
Độ nghiêng quỹ đạo 11.345°
Nhiệt độ ~169 K
max: 264K (-9° C)
Chu kỳ tự quay 0.440 d
Ngày khám phá 6 tháng 2 năm 1916
Acgumen của cận điểm 284.937°
Tốc độ vũ trụ cấp 2 ~0.013 km/s (ước tính)
Suất phản chiếu 0.174
Danh mục tiểu hành tinh Vành đai chính (Eunomia family)
Chu kỳ quỹ đạo 1521.586 d (4.20 a)