8168 Rogerbourke

8168 Rogerbourke (1991 FK1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 3 năm 1991 bởi E. F. HelinPalomar.

8168 Rogerbourke

Độ nghiêng quỹ đạo 21.17559
Tên chỉ định thay thế 1991 FK1
Nơi khám phá Palomar
Khám phá bởi E. F. Helin
Tên chỉ định 8168
Cận điểm quỹ đạo 1.7002584
Acgumen của cận điểm 270.67070
Chu kỳ quỹ đạo 1352.6274111
Độ lệch tâm 0.2896674
Độ bất thường trung bình 248.77930
Ngày khám phá 18 tháng 3 năm 1991
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6
Kinh độ của điểm nút lên 217.93287
Viễn điểm quỹ đạo 3.0869592