8167 Ishii

8167 Ishii (1991 CM3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 2 năm 1991 bởi K. EndateK. WatanabeKitami.

8167 Ishii

Tên chỉ định thay thế 1991 CM3
Tên chỉ định 8167
Cận điểm quỹ đạo 2.1133740
Kinh độ của điểm nút lên 127.51145
Độ nghiêng quỹ đạo 4.55460
Độ lệch tâm 0.1305345
Khám phá bởi K. EndateK. Watanabe
Viễn điểm quỹ đạo 2.7479436
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4
Độ bất thường trung bình 275.75566
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 14 tháng 2 năm 1991
Acgumen của cận điểm 298.65552
Chu kỳ quỹ đạo 1384.1540886