5960 Wakkanai

5960 Wakkanai (1989 US) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 10 năm 1989 bởi M. MukaiTakeishiKagoshima.

5960 Wakkanai

Ngày khám phá 21 tháng 10 năm 1989
Khám phá bởi M. MukaiTakeishi
Acgumen của cận điểm 330.55589
Đặt tên theo Wakkanai
Cận điểm quỹ đạo 1.8524125
Tên chỉ định 5960
Viễn điểm quỹ đạo 2.5264783
Chu kỳ quỹ đạo 1183.3129212
Kinh độ của điểm nút lên 43.57385
Độ lệch tâm 0.1539353
Độ bất thường trung bình 274.58889
Nơi khám phá Kagoshima
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5
Độ nghiêng quỹ đạo 4.31978
Tên chỉ định thay thế 1989 US