5957 Irina

5957 Irina (1988 JN) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 5 năm 1988 bởi Shoemaker, C. S.Palomar.

5957 Irina

Cận điểm quỹ đạo 2.8622852
Suất phản chiếu hình học 0.1121
Tên chỉ định thay thế 1988 JN
Độ lệch tâm 0.1136556
Acgumen của cận điểm 102.11467
Viễn điểm quỹ đạo 3.5963446
Chu kỳ quỹ đạo 2119.6493794
Tên chỉ định 5957
Độ nghiêng quỹ đạo 22.88367
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.00
Độ bất thường trung bình 143.77718
Ngày khám phá 11 tháng 5 năm 1988
Kinh độ của điểm nút lên 150.29528
Khám phá bởi Shoemaker, C. S.
Nơi khám phá Palomar