5952 Davemonet

5952 Davemonet (1987 EV) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 3 năm 1987 bởi Bowell, E.Flagstaff.

5952 Davemonet

Độ bất thường trung bình 31.47931
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6
Kinh độ của điểm nút lên 307.82463
Độ nghiêng quỹ đạo 4.06405
Nơi khám phá Flagstaff
Ngày phát hiện 4 tháng 3 năm 1987
Tên chỉ định thay thế 1987 EV
Tên chỉ định 5952
Viễn điểm quỹ đạo 2.5241652
Chu kỳ quỹ đạo 1249.5688120
Acgumen của cận điểm 270.57630
Khám phá bởi Bowell, E.
Độ lệch tâm 0.1117572
Cận điểm quỹ đạo 2.0166918