5941 Valencia

5941 Valencia (1982 UQ6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 10 năm 1982 bởi Lyudmila KarachkinaNauchnyj. Nó được đặt theo tên thành phố thuộc Valencia, Tây Ban Nha.

5941 Valencia

Viễn điểm quỹ đạo 3.0692197
Cận điểm quỹ đạo 2.7072549
Độ nghiêng quỹ đạo 1.29592
Ngày khám phá 20 tháng 10 năm 1982
Acgumen của cận điểm 195.31007
Đặt tên theo Valencia
Tên chỉ định 5941
Độ lệch tâm 0.0626619
Nơi khám phá Nauchnyj
Độ bất thường trung bình 66.42297
Chu kỳ quỹ đạo 1792.8655604
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8
Kinh độ của điểm nút lên 217.17515
Tên chỉ định thay thế 1982 UQ6
Khám phá bởi L. G. Karachkina