5940 Feliksobolev

5940 Feliksobolev (1981 TJ4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 10 năm 1981 bởi Chernykh, L. I.Nauchnyj.

5940 Feliksobolev

Chu kỳ quỹ đạo 1934.7835001
Tên chỉ định 5940
Cận điểm quỹ đạo 2.7214106
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.7
Viễn điểm quỹ đạo 3.3560100
Nơi khám phá Nauchnyj
Độ lệch tâm 0.1044192
Độ nghiêng quỹ đạo 11.08275
Acgumen của cận điểm 300.44482
Ngày khám phá 8 tháng 10 năm 1981
Độ bất thường trung bình 72.80469
Kinh độ của điểm nút lên 27.61324
Khám phá bởi Chernykh, L. I.
Tên chỉ định thay thế 1981 TJ4