5934 Mats

5934 Mats (1976 SJ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 9 năm 1976 bởi LagerkvistRickman[cần định hướng] ở đài thiên văn Kvistaberg.

5934 Mats

Tên chỉ định thay thế 1976 SJ
Độ nghiêng quỹ đạo 2.31482
Cận điểm quỹ đạo 1.8667458
Độ bất thường trung bình 198.45035
Acgumen của cận điểm 208.14948
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4
Độ lệch tâm 0.2170328
Kinh độ của điểm nút lên 172.41869
Ngày khám phá 20 tháng 9 năm 1976
Đặt tên theo Mats Lindgren
Viễn điểm quỹ đạo 2.9016424
Tên chỉ định 5934
Chu kỳ quỹ đạo 1344.6548792
Nơi khám phá Kvistaberg
Khám phá bởi LagerkvistRickman[cần định hướng]