5928 Pindarus

5928 Pindarus (1973 SK1) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-GroeneveldTom GehrelsĐài thiên văn Palomar.

5928 Pindarus

Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-GroeneveldTom Gehrels
Đặt tên theo Pindar
Cận điểm quỹ đạo 3.4839585
Ngày khám phá 19 tháng 9 năm 1973
Độ bất thường trung bình 211.34603
Kinh độ của điểm nút lên 164.41743
Chu kỳ quỹ đạo 2900.7797941
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.4
Acgumen của cận điểm 108.80592
Độ nghiêng quỹ đạo 9.27171
Tên chỉ định 5928
Tên chỉ định thay thế 1973 SK1
Độ lệch tâm 0.1247568
Viễn điểm quỹ đạo 4.4771625
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar