5909 Nagoya

5909 Nagoya (1989 UT) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 10 năm 1989 bởi Y. MizunoT. FurutaKani.

5909 Nagoya

Khám phá bởi Y. MizunoT. Furuta
Nơi khám phá Kani
Đặt tên theo Nagoya
Cận điểm quỹ đạo 1.8049191
Kinh độ của điểm nút lên 33.08472
Độ lệch tâm 0.1949622
Tên chỉ định 5909
Acgumen của cận điểm 2.77284
Chu kỳ quỹ đạo 1226.1980065
Độ nghiêng quỹ đạo 7.14823
Tên chỉ định thay thế 1989 UT
Viễn điểm quỹ đạo 2.6791413
Ngày khám phá 23 tháng 10 năm 1989
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8
Độ bất thường trung bình 186.38840