5878 Charlene

5878 Charlene (1991 CC1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 2 năm 1991 bởi Helin, E. F.Palomar.

5878 Charlene

Tên chỉ định thay thế 1991 CC1
Kinh độ của điểm nút lên 148.17872
Acgumen của cận điểm 55.41806
Cận điểm quỹ đạo 1.9646822
Viễn điểm quỹ đạo 2.6526536
Độ lệch tâm 0.1489975
Ngày khám phá 14 tháng 2 năm 1991
Độ nghiêng quỹ đạo 6.55695
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8
Nơi khám phá Palomar
Khám phá bởi Helin, E. F.
Chu kỳ quỹ đạo 1281.2699264
Độ bất thường trung bình 301.46987
Tên chỉ định 5878