5871 Bobbell

5871 Bobbell (1989 CE2) là một tiểu hành tinh vành đai chính bên trong được phát hiện ngày 11 tháng 2 năm 1989, bởi E. F. HelinPalomar.

5871 Bobbell

Tên chỉ định thay thế 1989 CE2
Ngày khám phá 11 tháng 2 năm 1989
Độ nghiêng quỹ đạo 20.35378
Cận điểm quỹ đạo 1.7293733
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9
Chu kỳ quỹ đạo 927.8266102
Độ lệch tâm 0.0710839
Độ bất thường trung bình 327.64756
Khám phá bởi E. F. Helin
Viễn điểm quỹ đạo 1.9940487
Nơi khám phá Palomar
Tên chỉ định 5871
Acgumen của cận điểm 59.86214
Kinh độ của điểm nút lên 320.19428