5850 Masaharu

5850 Masaharu (1990 XM) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 12 năm 1990 bởi EndateWatanabeKitami.

5850 Masaharu

Chu kỳ quỹ đạo 1161.4733108
Ngày khám phá 8 tháng 12 năm 1990
Acgumen của cận điểm 258.15888
Nơi khám phá Kitami
Khám phá bởi EndateWatanabe
Cận điểm quỹ đạo 1.7860022
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1
Độ lệch tâm 0.1740734
Kinh độ của điểm nút lên 114.58834
Viễn điểm quỹ đạo 2.5388426
Độ nghiêng quỹ đạo 2.34794
Độ bất thường trung bình 215.97728
Tên chỉ định 5850
Tên chỉ định thay thế 1990 XM