5838 Hamsun

5838 Hamsun (2170 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-GroeneveldTom GehrelsĐài thiên văn Palomar.

5838 Hamsun

Acgumen của cận điểm 59.86033
Độ bất thường trung bình 287.27176
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1973
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.1
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Tên chỉ định thay thế 2170 T-2
Độ lệch tâm 0.1355515
Cận điểm quỹ đạo 2.2043834
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-GroeneveldTom Gehrels
Độ nghiêng quỹ đạo 14.35202
Đặt tên theo Knut Hamsun
Viễn điểm quỹ đạo 2.8957084
Chu kỳ quỹ đạo 1487.3747909
Kinh độ của điểm nút lên 186.57799
Tên chỉ định 5838