5837 Hedin

5837 Hedin (2548 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-GroeneveldTom GehrelsĐài thiên văn Palomar.

5837 Hedin

Độ nghiêng quỹ đạo 2.18229
Acgumen của cận điểm 155.74710
Chu kỳ quỹ đạo 2024.3290614
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-GroeneveldTom Gehrels
Viễn điểm quỹ đạo 3.5530479
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5
Độ lệch tâm 0.1345212
Tên chỉ định 5837
Cận điểm quỹ đạo 2.7104717
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Độ bất thường trung bình 303.55788
Kinh độ của điểm nút lên 105.17129
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Tên chỉ định thay thế 2548 P-L
Đặt tên theo Sven Hedin