5830 Simohiro

5830 Simohiro (1991 EG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 3 năm 1991 bởi T. NiijimaT. UrataOjima.

5830 Simohiro

Ngày khám phá 9 tháng 3 năm 1991
Độ bất thường trung bình 31.45530
Acgumen của cận điểm 80.78992
Khám phá bởi T. NiijimaT. Urata
Tên chỉ định 5830
Chu kỳ quỹ đạo 1252.2258314
Độ nghiêng quỹ đạo 5.26892
Độ lệch tâm 0.2034234
Cận điểm quỹ đạo 1.8111331
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4
Viễn điểm quỹ đạo 2.7361587
Kinh độ của điểm nút lên 48.45587
Nơi khám phá Ojima
Tên chỉ định thay thế 1991 EG