5829 Ishidagoro

5829 Ishidagoro (1991 CT1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 2 năm 1991 bởi S. OtomoMuramatsuKiyosato.

5829 Ishidagoro

Nơi khám phá Kiyosato
Acgumen của cận điểm 146.53315
Tên chỉ định thay thế 1991 CT1
Viễn điểm quỹ đạo 2.4115039
Tên chỉ định 5829
Ngày khám phá 11 tháng 2 năm 1991
Kinh độ của điểm nút lên 348.40557
Độ bất thường trung bình 95.43529
Cận điểm quỹ đạo 2.0245271
Độ nghiêng quỹ đạo 5.77880
Độ lệch tâm 0.0872349
Chu kỳ quỹ đạo 1206.5499575
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8
Khám phá bởi S. OtomoMuramatsu