5827 Letunov

5827 Letunov (1990 VB15) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 11 năm 1990 bởi L. I. ChernykhĐài vật lý thiên văn Crimean.

5827 Letunov

Độ lệch tâm 0.1305964
Cận điểm quỹ đạo 1.8988200
Kinh độ của điểm nút lên 105.44105
Độ bất thường trung bình 168.26474
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Ngày khám phá 15 tháng 11 năm 1990
Tên chỉ định 5827
Độ nghiêng quỹ đạo 3.70398
Tên chỉ định thay thế 1990 VB15
Chu kỳ quỹ đạo 1178.9407388
Viễn điểm quỹ đạo 2.4692778
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Acgumen của cận điểm 283.82432