5806 Archieroy

5806 Archieroy (1986 AG1) là một tiểu hành tinh vành đai chính bên trong được phát hiện ngày 11 tháng 1 năm 1986 bởi Bowell, E.Flagstaff.

5806 Archieroy

Viễn điểm quỹ đạo 2.0350877
Cận điểm quỹ đạo 1.8906397
Độ nghiêng quỹ đạo 20.82009
Chu kỳ quỹ đạo 1004.4622958
Acgumen của cận điểm 97.13832
Tên chỉ định thay thế 1986 AG1
Độ lệch tâm 0.0367952
Kinh độ của điểm nút lên 300.93343
Ngày khám phá 11 tháng 1 năm 1986
Độ bất thường trung bình 118.74993
Tên chỉ định 5806
Nơi khám phá Flagstaff
Khám phá bởi Bowell, E.
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2
Kiểu phổ V[1]
Đặt tên theo Archie Roy