5791 Comello

5791 Comello (4053 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-GroeneveldTom GehrelsĐài thiên văn Palomar.

5791 Comello

Acgumen của cận điểm 314.40521
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1973
Độ nghiêng quỹ đạo 2.82548
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7
Độ lệch tâm 0.0224019
Độ bất thường trung bình 293.37775
Tên chỉ định 5791
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Chu kỳ quỹ đạo 1791.3337958
Tên chỉ định thay thế 4053 T-2
Viễn điểm quỹ đạo 2.9512570
Kinh độ của điểm nút lên 139.90337
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-GroeneveldTom Gehrels
Cận điểm quỹ đạo 2.8219268