5789 Sellin

5789 Sellin (4018 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-GroeneveldTom GehrelsĐài thiên văn Palomar.

5789 Sellin

Acgumen của cận điểm 74.05718
Tên chỉ định thay thế 4018 P-L
Tên chỉ định 5789
Chu kỳ quỹ đạo 1502.7302103
Độ lệch tâm 0.2396885
Kinh độ của điểm nút lên 353.52851
Độ bất thường trung bình 168.07138
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-GroeneveldTom Gehrels
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Cận điểm quỹ đạo 1.9521505
Độ nghiêng quỹ đạo 5.06809
Viễn điểm quỹ đạo 3.1829829
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960