5767 Moldun

5767 Moldun (1986 RV2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 9 năm 1986 bởi E. BowellFlagstaff.

5767 Moldun

Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0
Độ lệch tâm 0.1865994
Kinh độ của điểm nút lên 188.04941
Độ bất thường trung bình 164.36974
Khám phá bởi E. Bowell
Độ nghiêng quỹ đạo 4.45060
Viễn điểm quỹ đạo 2.6956788
Chu kỳ quỹ đạo 1250.6749302
Nơi khám phá Flagstaff
Acgumen của cận điểm 105.14551
Tên chỉ định 5767
Tên chỉ định thay thế 1986 RV2
Ngày khám phá 6 tháng 9 năm 1986
Cận điểm quỹ đạo 1.8478576