5760 Mittlefehldt

5760 Mittlefehldt (1981 EX13) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 3 năm 1981 bởi S. J. BusĐài thiên văn Siding Spring trong khóa học thuộc Khảo sát tiểu hành tinh Schmidt-Caltech vương quốc Anh.

5760 Mittlefehldt

Viễn điểm quỹ đạo 3.2624436
Độ bất thường trung bình 348.32352
Ngày khám phá 1 tháng 3 năm 1981
Khám phá bởi S. J. Bus
Tên chỉ định thay thế 1981 EX13
Độ lệch tâm 0.0983568
Kinh độ của điểm nút lên 210.52284
Độ nghiêng quỹ đạo 9.56116
Cận điểm quỹ đạo 2.6781462
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7
Acgumen của cận điểm 101.80785
Chu kỳ quỹ đạo 1869.8112737
Tên chỉ định 5760
Nơi khám phá Đài thiên văn Siding Spring