5756 Wassenbergh

5756 Wassenbergh (6034 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-GroeneveldTom GehrelsĐài thiên văn Palomar.[1]

5756 Wassenbergh

Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Tên chỉ định 5756
Độ nghiêng quỹ đạo 7.58730
Tên chỉ định thay thế 6034 P-L
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-GroeneveldTom Gehrels
Đặt tên theo Henri Wassenbergh
Chu kỳ quỹ đạo 1514.7864618
Độ lệch tâm 0.2275223
Viễn điểm quỹ đạo 3.1685802
Acgumen của cận điểm 143.68048
Độ bất thường trung bình 185.04424
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1
Cận điểm quỹ đạo 1.9939822
Kinh độ của điểm nút lên 198.09207
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960