5731 Zeus

5731 Zeus (1988 VP4) là một tiểu hành tinh Apollo và gần Trái Đất được phát hiện ngày 4 tháng 11 năm 1988 bởi C. S. ShoemakerĐài thiên văn Palomar. Nó có đường kính 2.1 đến 4.7 km.[1]

5731 Zeus

Danh mục tiểu hành tinh Apollo
Tên chỉ định 5731
Độ nghiêng quỹ đạo 11.43839473974712
Viễn điểm quỹ đạo 3.741604331727992
Đặt tên theo Zeus
Ngày khám phá 4 tháng 11 năm 1988
Khám phá bởi C. S. Shoemaker
Độ lệch tâm .6538272598282158
Tên chỉ định thay thế 1988 VP4
Độ bất thường trung bình 231.3137940705439
Chu kỳ quỹ đạo 1242.939521167157
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.8
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Kinh độ của điểm nút lên 281.7573905857055
Acgumen của cận điểm 216.9652479960173
Cận điểm quỹ đạo .7831781804633177