5711 Eneev

5711 Eneev (1978 SO4) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 9 năm 1978 bởi L. I. ChernykhĐài vật lý thiên văn Crimean.

5711 Eneev

Khám phá bởi L. I. Chernykh
Chu kỳ quỹ đạo 2875.4868659
Độ lệch tâm 0.1660002
Tên chỉ định thay thế 1978 SO4
Kinh độ của điểm nút lên 14.54372
Độ nghiêng quỹ đạo 6.35661
Cận điểm quỹ đạo 3.3004609
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Độ bất thường trung bình 331.55940
Tên chỉ định 5711
Ngày khám phá 27 tháng 9 năm 1978
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.10
Viễn điểm quỹ đạo 4.6143153
Acgumen của cận điểm 297.49689
Suất phản chiếu hình học 0.0426