5700 Homerus

5700 Homerus (5166 T-3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1977 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-GroeneveldTom GehrelsĐài thiên văn Palomar.Nó được đặt theo tên the Greek poet Homer.[1]

5700 Homerus

Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-GroeneveldTom Gehrels
Độ nghiêng quỹ đạo 12.93601
Viễn điểm quỹ đạo 3.0216338
Cận điểm quỹ đạo 2.1733452
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1977
Tên chỉ định thay thế 5166 T-3
Độ bất thường trung bình 186.72314
Kinh độ của điểm nút lên 163.78392
Tên chỉ định 5700
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5
Chu kỳ quỹ đạo 1529.0762124
Acgumen của cận điểm 124.24340
Đặt tên theo Homer
Độ lệch tâm 0.1632901
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar