5684 Kogo

5684 Kogo (1990 UB2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 10 năm 1990 bởi T. UrataĐài thiên văn Nihondaira.

5684 Kogo

Tên chỉ định thay thế 1990 UB2
Viễn điểm quỹ đạo 2.7041913
Độ bất thường trung bình 168.36524
Kinh độ của điểm nút lên 91.34204
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3
Cận điểm quỹ đạo 1.7372737
Tên chỉ định 5684
Nơi khám phá Đài thiên văn Nihondaira
Khám phá bởi T. Urata
Ngày khám phá 21 tháng 10 năm 1990
Chu kỳ quỹ đạo 1208.7675537
Acgumen của cận điểm 221.57046
Độ nghiêng quỹ đạo 5.55929
Độ lệch tâm 0.2177024