5681 Bakulev

5681 Bakulev (1990 RS17) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 9 năm 1990 bởi Zhuravleva, L. V.Nauchnyj.

5681 Bakulev

Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5
Cận điểm quỹ đạo 1.7829661
Acgumen của cận điểm 6.97507
Độ bất thường trung bình 174.36952
Nơi khám phá Nauchnyj
Chu kỳ quỹ đạo 1191.8149723
Độ lệch tâm 0.1895315
Khám phá bởi Zhuravleva, L. V.
Tên chỉ định thay thế 1990 RS17
Độ nghiêng quỹ đạo 5.19745
Ngày khám phá 15 tháng 9 năm 1990
Kinh độ của điểm nút lên 322.96734
Tên chỉ định 5681
Viễn điểm quỹ đạo 2.6168745