5668 Foucault

5668 Foucault (1984 FU) là một tiểu hành tinh vành đai chính được Antonín Mrkos tại Klet phát hiện ngày 22 tháng 3 năm 1984. Nó được đặt theo họ của nhà vật lý học người Pháp Léon Foucault.[1]

5668 Foucault

Viễn điểm quỹ đạo 2.5158544
Khám phá bởi Mrkos, A.
Độ nghiêng quỹ đạo 6.09950
Tên chỉ định thay thế 1984 FU
Kinh độ của điểm nút lên 23.06349
Nơi khám phá Klet
Acgumen của cận điểm 157.82370
Độ bất thường trung bình 16.36676
Tên chỉ định 5668
Chu kỳ quỹ đạo 1252.2460424
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7
Ngày khám phá 22 tháng 3 năm 1984
Cận điểm quỹ đạo 2.0314862
Đặt tên theo Léon Foucault
Độ lệch tâm 0.1065168