5658 Clausbaader

5658 Clausbaader (1950 DO) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 2 năm 1950 bởi Reinmuth, K.Heidelberg.

5658 Clausbaader

Nơi khám phá Heidelberg
Khám phá bởi Reinmuth, K.
Acgumen của cận điểm 109.26103
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8
Chu kỳ quỹ đạo 1670.4385323
Cận điểm quỹ đạo 2.6060910
Ngày khám phá 17 tháng 2 năm 1950
Độ nghiêng quỹ đạo 2.80183
Độ bất thường trung bình 13.77611
Tên chỉ định thay thế 1950 DO
Kinh độ của điểm nút lên 285.55890
Độ lệch tâm 0.0541226
Viễn điểm quỹ đạo 2.9043292
Tên chỉ định 5658