5610 Balster

5610 Balster (2041 T-3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1977 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-GroeneveldTom GehrelsĐài thiên văn Palomar.

5610 Balster

Tên chỉ định 5610
Tên chỉ định thay thế 2041 T-3
Kinh độ của điểm nút lên 244.09896
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Chu kỳ quỹ đạo 1714.5939330
Độ nghiêng quỹ đạo 3.34566
Viễn điểm quỹ đạo 2.9153184
Acgumen của cận điểm 330.57221
Độ bất thường trung bình 348.44985
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1977
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-GroeneveldTom Gehrels
Cận điểm quỹ đạo 2.6917850
Độ lệch tâm 0.0398661