5609 Stroncone

5609 Stroncone (1993 FU) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 3 năm 1993 bởi A. VagnozziStroncone.

5609 Stroncone

Độ bất thường trung bình 189.73124
Acgumen của cận điểm 286.95786
Ngày khám phá 22 tháng 3 năm 1993
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6
Nơi khám phá Stroncone
Cận điểm quỹ đạo 2.6481756
Độ nghiêng quỹ đạo 1.39513
Tên chỉ định 5609
Khám phá bởi A. Vagnozzi
Tên chỉ định thay thế 1993 FU
Chu kỳ quỹ đạo 1988.1073627
Kinh độ của điểm nút lên 5.12922
Độ lệch tâm 0.1441733
Viễn điểm quỹ đạo 3.5404034